08-Open och Lv3 Museum

Modellexpo 08-Open Skytteholmsskolan Solna 2022
Jag  hade med dioramat till IPMS Stockholms tävling och utställning Modellexpo 08-Open 9-10 april. Bredden på dioramat är anpassat till min kombibil som har 105 cm bredd på den plana ytan. Även om vikten på dioramat är låg, har aldrig vägt dioramat, så behöver man vara två för att inte skada kanterna när man lyfter upp det. Med lite hjälp hemma och vid ankomsten till Open så gick det enkelt att placera dioramat inne i hallen. Mina dioramor jag har haft på Open har alltid stuckit ut med sin storlek.
Det är alltid roligt att stå bredvid publik som studerar dioramat och då höra hur de hittar nya saker i terrängen. Jag fick ett hedersomnämnande i tävlingen och det beror kanske mest på att jag hade det i särklass största dioramat.

Man får inte ha sitt namn på tävlande modeller men det är OK att ha en beskrivning av vad man ser. Det är ju inte självförklarande att det är sommaren 1967 på LVSS på Väddö som man ser.

 

Lv3 Museum Norrtälje
Det var inte klart vad jag skulle göra av dioramat när jag började min planering 2016. Men då det inte varit något problem att placera mina tre tidigare diorama på Robotmuseum och F11 Museum kände jag ingen större oro. Efter lite mailväxling var det klart och vi bestämde att jag skulle åka till Norrtälje 8 juni när de hade arbetsdag och flera i kamratföreningen är närvarande. Jag övertalade min fru att åka med som bärhjälp till det 97 x 145 cm stora dioramat så kunde vi äta en trevlig lunch i staden.

  
Lv3 Museum består av både vita byggnaden med utställning i två plan samt en stor pjäshall några hundra meter bort där alla de större objekten kan studeras.

Men innan jag åkte till Norrtälje så gjorde jag två fotosessioner med dioramat ute i trädgården. Det föll sig så att det blev med både solsken och lite halvmulet.

Platsen för dioramat på museet var given då det finns en avdelning med LVSS. Vi gjorde lite test med placering på ett bord. Nu återstår för museet att ordna skyddet på dioramat innan det kan visas för besökarna. Museet har lite andra diorama och dessa är skyddade med klarplast fäst i metallvinklar som verkar fungera bra.

  
Min avsikt är att åka upp och ta de avslutande bilderna på museet när skyddet är monterat. Nu återstår bara att bygga de två måldragarna och vi får se när bygglusten för dessa kommer på. Under sommaren kan jobb ute i det fria dra mer än att sitta inne och bygga.