Måldragare

Modeller är införskaffade men jag har ännu ej klarat ut hur jag ska kunna inkludera dessa två måldragare som var aktuella i tidsperioden.