JU-87 utanför Luftwaffe

Den japanska Junkers JU-87 A är kanske ett av de mer udda exempel på JU-87 som exporterades eller kom i ”foreign service”. Japan fick ett eller två ex 1938 och detta är en av de få bilder som finns på detta plan, uppställd i en park i Tokyo.

Förutom de länder som presenteras nedan så fanns det även JU-87 som tagits av Storbritannien och (test)flögs med brittiska nationsmärken. Det finns även JU-87 som fick ny märkning när Italien och Bulgarien bytte sida i kriget. Oklart om USA och Sovjet märkte om sina tagna JU-87.

 

Bulgarien
Modell Airfix, JU-87 B/R
Byggd som JU-87 R2, ”White 8”, dekaler från Kora + Airfix.
  

  

  

 

Italien
Airfix, JU-87 R2
Byggd som JU-87 R2, individ 239, dekaler från LF Models + Airfix.
  

  

 

Japan
Special Hobby, JU-87 A
Byggd som JU-87 A och utan anropsnr och bomber, dekaler från Techmod + Special Hobby.
  

  

  

 

Jugoslavien
Airfix JU-87 B
Byggd som JU-87 B utan anropsnr och bomber, dekaler från Xtradecal + Airfix.
  

  

 

Kroatien
Italeri, JU-87 B2/R2
Byggd som Ju-87 B2 utan anropssignal (tillh 6:e luftflottan), dekaler från Ventura, Kora + Italeri.
  

  

 

Rumänien
Hobby Boss, JU-87 D3
Byggd som JU-87 D3, individ 861, dekaler från Kora, Techmod + Hobby Boss.
  

  

  

 

Slovakien
Hobby Boss, JU-87 D3
Byggd som JU-87 D3, individ OK-XAC (tillfällig civilregistrering), dekaler från HR model +Hobby Boss.
  

  

  

 

Spanien A-version
Czech Master Resin, JU-87 A1
Byggd som JU-87 A1, individ 29 o 2, dekaler från Print Scale.
  

  

 

 

Spanien B-version
Airfix, JU-87 B1
Byggd som JU-87 B1, individ 29 o 8, dekaler från Airfix.
  

  

  

 

Ungern
Revell, G/D
Byggd som JU-87 D3 med x-tra tankar, individ B.6 + 41, dekaler från HAD models + Revell.