Natur & vägar

Här kommer tillverkning av vägar, vegetation, träd, berg, mm att presenteras.

Enbuskar blir en viktig del i den Norduppländska naturen. Sen mest gran, tall och björk.