Natur & vägar

Enbuskar blir en viktig del i den Norduppländska naturen. Sen mest gran, tall och björk.

  

 
Dioramat kommer att bli en höjd omgiven av lite åkermark på två sidor. Proxxon cellplastskärare är suveränt bra då man kan forma tråden i den form man önskar skära ut. T ex vill man göra ett dike intill vägen så gör man bara den form på diket man vill ha. Jag har använt en hel del småbitar av cellplasten som jag limmar ihop. Skapar problem med cellplastskäraren då den gärna fastnar i limfogarna och det blir hack.

 
Det är först när man kan prova med modellerna som man får en uppfattning om hur det kommer att ta sig ut.