Kartverkets Nord NC 701 Martinet


Närmast SE-KAG, SE-KAE, SE-KAL, SE-KAM, SE-KAN.

Det som initierade mitt intresse och gav kicken att bygga de 5 Nord NC 701 Martinet som Rikets Allmänna Kartverk (RAK) använde  var IPMS Stockholm bygghelg på Arlandasamlingarna i november 2021. Bilderna ovan är alla 5 av RAK’s flygplan parkerade på baksidan av av Bromma flygplats nedanför slänten där spårvagnen och flygplatsinfarten går. Numera parkering för Bromma Blocks.

De två första flygplanen köptes in till RAK 1946 (SE-KAE, SE-KAG) och 1963 köptes ytterligare tre stycken (SE-KAL, SE-KAM, SE-KAN). 1970 landade det sista flygplanet för sista gången. Förutom bilder från nätet så fick jag hjälp med ytterligare bilder av Jan Forsgren på Arlandasamlingarna. Det som jag tycker är intressant med dessa flygplan är att alla skiljer sig åt på flera  områden och dessutom så såg de olika ut under sin tjänstgöringstid.

Jag började med två byggsatser på Arlandasamlingarna och tänkte bara bygga den individ som är under renovering vid Arlandasamlingarna SE-KAL. Men, efter att ha sett bilden i boken Arlanda Flygsamlingar med alla fem parkerade på baksidan vid Bromma tänkte jag att det är lika bra att göra ett diorama med alla fem. Det har pratats länge om att göra en samling med äldre flygplan vid Bromma och varför inte börja med dessa.

    

Flygplanet finns som modell  som Siebel Si 204 D/E i flera olika boxningar (SMER, Kopro, Mister Hobby Kits, KP Models, RV Aircraft) men det är samma verktyg.  Hobby Center Helsingborg gav ut Kopro-boxningen med trebladiga propellrar i resin och svenska dekaler. Det var mitt första inköp och sen köpte jag lite oöverlagt fyra till av Siebel-modellen.

Vid mer ingående letande bland alla handlare så hittade jag enstaka ex av den modell som gjorts med franska versionen Nord NC 701 Martinet som förebild. Den version som RAK använde och förhoppningsvis är både bättre som modell (senare verktyg) och kräver mindre ändringar. Blir ett framtida bygge.

Dekaler för alla fem individerna finns hos Rebell Hobby m fl. Man får köpa fem set för att få med alla då RAK logga bara finns i ett ex på varje dekalark. Dekalarken täcker  inte in alla versioner med målning och märkning som fanns. Vill man köpa ytterligare ”godis” så finns det fotoets (Brengun), hjul (Kora) och målningsmasker (Peewit) hos t ex Hannants.