Svensk pansar senare modell

Beteckningen gammelpansar som jag tog från IPMS Stockholm forum tyckte jag var så bra och passande till min första serie av små pansarmodeller. Det blev 15 olika versioner och 18 modeller.

I min serie som jag kallar ”Svensk pansar senare modell” Det är bara modell/74 som är en resingjutning. Övriga fordon är ”vanliga” modeller gjutna i polystyren. Som med gammelpansarmodellerna har jag gjort lite olika detaljering och modifieringar på de nyare pansarfordonen.