Indikatorvagn & Verkstads/UK-vagn

Bygge av dessa fordon är precis påbörjat tidigt okt 2022.

DU5 Indikatorvagn (med växel i vagnen)

  

Verkstads & UK-vagn (sänd. & mott. FMR-5)