Höjdmätarradar PH-13/R

I PJ-21 systemet gav höjdmätardelen PH-13 målets höjd och avstånd. Denna information sändes på kabel till Indikatorvagnen. Jag har valt att göra PH-13 med den IK eller igenkänningsutrustning som vissa PH-13 utrustades med för att kunna skilja på eget och fientligt flyg.

  
Ovan till vänster visar PH-13 i tranportläge på GMC lastbil. Dessa köptes som surplus och modifierades för att kunna transportera stativ, kabin och antenn till grupperingsplats.

 
Bygget av GMC lastbilen utgående från Academy U.S.2.5 ton Cargo truck med mindre modifieringar och tillägg var mest rakt på utan problem. Bygget av resten av alla delar har skett med bilder och skisser av delarna i underhållsinstruktioner som underlag.

  Ramen som bär upp kabin med antenn är lika för planradar PS-141 och höjdmätardel PH-13.  Vid gruppering fälldes de fyra benen ut och enheten nivellerades med hydraulkolvar i benen. Varefter lastbilen kunde köras bort. Ramen har jag byggt upp med mestadels U- och L-profiler enligt förebilden.

  Kabinen med sina raka väggar har fått ökad detaljering under hela byggets gång då jag vid bildstudier hittat mer och mer detaljer. Kabinen är helt vridbar på ramen för att kunna rikta in antennen mot det mål som ska höjdmätas.
Antennen och hur jag skulle bygga den gav en hel del huvudbry. Efter lite prov med L-profiler och böjning av stavar med lite spänn så blev jag nöjd. Själva reflektordelen i antennen är gjord med 0,3 mm stavar som jag limmade på i etapper.

  Antennen gör vertikalt nickande rörelser för att söka av alla höjder i inställd bäring. Den ”korg” med profiler som sitter bakom reflektordelen byggde jag efter att reflektordelen var klar.

  I
I mitten framför reflektordelen på antennen sitter en vågledare med slitsar som släpper ut mikrovågsstrålningen mot reflektorn. Vågledaren måste kunna böjas när antennen nickar och jag har gjort skarven med mjukt gummi som efterliknar den böjbara delen i verkligheten.


Antennen sitter här bara fast med sina lösa ”gångjärn” så att jag kan separera ram, kabin och antenn inför målningen. Nu finns alla delar med, förutom kopplingen mellan motor på taket och antenn, samt de gångbord i trä som ska ligga på taket för att skydda takplåten vid upp och nermontering av antenner.

  
Som du sett på bilder så ska inte den GMC som bär radarenheterna ha delad framruta. Tyckte att det var OK att acceptera denna avvikelse från originalet jmf med arbetsinsats att modifiera. Däremot så är vinschen på modellen helt korrekt jmf med förebilden. Radarbilarna var mycket tunga, och att få upp dem på en höjd i en hal backe så var vinschning enda möjligheten. De bilar som inte hade vinsch backade man ofta upp.

  
Anordning för att göra fast ramen till radarn i lastbilens ram syns inte på någon bild jag hittat. Avlastade lastbilar ser väldigt rena ut på de få bilder som finns. Lastbilar med lastad radar parkerades i hangar och hade ett H på framrutan. Troligen ur både väder och säkerhetsskäl.
Jag har inget hjul att placera på fronten som reservhjul. Det reservhjul som följer med byggsatsen är avsett att sitta under ramen och skämmer mer utseendemässigt än att inte ha något alls.

  
Som vanligt gör målningen väldigt mycket för intrycket. Jag har målat min PH-13/R med grön Revell 39 med tillsats av några droppar gul Humbrol 74.

  
Jag har inga bilder tagna uppifrån på någon av alla komponenter i systemet men det syns tydligt på två bilder att det ligger gångbord i trä på taken för att skydda kabinens plåttak. Det var säkert en ganska omständlig procedur att lyfta upp antennen från transport till driftläge. Säkert med minst två man som fick jobba på taket.