Pansarbil m/41, Den Bels Models

Bygget påbörjat och jag hoppas bli klar till C4-Open 28 okt. Jag kan redan konstatera att resingjutningarna är inte bra och kräver en hel del fix för att uppnå en ”good enough” nivå.

Enda förebilden i Sverige finns på Gotlands Försvarsmuseum, men det exemplaret kommer från Irland i en bytesaffär. Den har kvar sin Irländska målning och skyltar så man får titta på gamla sv/v bilder för att få en uppfattning om hur den svenska målningen såg ut.