PJ-21/R tropp gruppering

Planerade komponenter
DU5 Indikatorvagn 971 MT (med växel i vagnen)
Verkstads & Sändarterrängbil  942 MT (sändare  FMR-5)
PS-141/R Spaningsradar uppställd (lastbil 961 MT parkerad)
PH-13 Höjdmätarradar uppställd (lastbil 951 MTparkerad)
Kraftaggregat 505 MT (modell Dodge WC63) 2 st
Mottagarterrängbil  941 MT (modell Dodge WC63)
Personbil för troppchef
Lastterrängbil m/46 med öppet flak
Lastterrängbil m/46 med presenning
VW-buss transporter
Volvo PV544 (besök från staben)
Rptgb 915 (kör förbi på vägen)
Tält 2 st
LS-torn m/56
LS-barack + toa

Gruppering av PJ-21/R tropp
Jag har endast haft tillgång till ett fåtal skisser som underlag till hur en PJ-21/R tropp grupperade. Som alltid måste det till en kraftig komprimering av alla avstånd.

  

För att få en uppfattning om hur stort dioramat behöver vara så klipper jag ut alla komponenter i kartong och provar olika placeringar på köksbordet. Efter lite omflyttningar så har jag kommit fram till att jag behöver göra en ram på ca 95 x ca 100 cm. Ramen görs med 8 x 69 mm furu. 95 cm är max bredd för att få plats i bilen. Min plan är att bygga en kulle med omgivande grusväg och åkrar. Eventuellt ett litet grustag där troppchefens bil och en lastbil kan stå i lite skydd.

  

Ram och underlag för dioramat
Eftersom detta är mitt femte diorama så vet jag att det fungerar bra och blir lätt att bygga en ram med 70×8 mm furu som får lite förstärkningar som 30 mm cellplastskivorna vilar på. Ramen är betsad med Herdins mahognybets och lackad tre gånger med blank Biltema fernissa.
 
Storleken på ramen är 95×110 cm. Det blir mitt minsta diorama hittills. Avsikten är att bygga mycket på höjden för att skapa en kulle med en brant sida och en mer sluttande sida mot en åker.