PJ-21/R tropp gruppering

Planerade komponenter

DU5 Indikatorvagn (med växel i vagnen)
PS-141/R Spaningsradar uppställd (lastbil parkerad)
PH-13 Höjdmätarradar uppställd (lastbil parkerad)
Verkstads & UK-vagn (sänd  FMR-5)
Kraftaggregat 505 MT (modell Dodge WC63) 2 st
Mottagarterrängbil  941 MT (modell Dodge WC63)
Personbil för troppchef
Lastterrängbil m/46 med öppet flak
Lastterrängbil m/46 med presenning
VW-buss transporter
Volvo PV544 (besök från staben)
Rptgb 915 (kör förbi på vägen)
Tält 2 st
LS-torn m/56
LS-barack + toa

Gruppering av PJ-21/R tropp

Jag har endast haft tillgång till ett fåtal skisser som underlag till hur en PJ-21/R tropp grupperade. Som alltid måste det alltid till en kraftig komprimering av alla avstånd.

  

För att få en uppfattning om hur stort dioramat behöver vara så klipper jag ut alla komponenter i kartong och provar olika placeringar på köksbordet. Efter lite omflyttningar så har jag kommit fram till att jag behöver göra en ram på ca 95 x ca 100 cm. Ramen görs med 8 x 69 mm furu. 95 cm är max bredd för att få plats i bilen. Min plan är att bygga en kulle med omgivande grusväg och åkrar. Eventuellt ett litet grustag där troppchefens bil och en lastbil kan stå i lite skydd.