PJ-21/R tropp gruppering

Lista med planerade komponenter

DU5 Indikatorvagn (med växel i vagnen)
PS-141/R Spaningsradar
PH-13 Höjdmätarradar
Verkstads & UK-vagn (sänd. & mott. FMR-5)
Kraftaggregat 505 (modell Dodge WC63) 3 st
Personbil för troppchef
Lastterrängbil m/46 med öppet flak
Lastterrängbil m/46 med presenning
VW-buss transporter
Tält 2 st
LS-torn m/56
LS-barack
Rptgb 915 (kör förbi på vägen)