PJ-21/R tropp gruppering

Lista med planerade komponenter

DU5 Indikatorvagn (med växel i vagnen)
PS-141/R Spaningsradar uppställd (lastbil parkerad)
PH-13 Höjdmätarradar uppställd (lastbil parkerad)
Verkstads & UK-vagn (sänd. & mott. FMR-5)
Kraftaggregat 505 (modell Dodge WC63) 3 st
Personbil för troppchef
Lastterrängbil m/46 med öppet flak
Lastterrängbil m/46 med presenning
VW-buss transporter
Volvo PV544 (besök från staben)
Tält 2 st
LS-torn m/56
LS-barack
Rptgb 915 (kör förbi på vägen)

 

Jag har endast haft tillgång till ett fåtal skisser som underlag till hur en PJ-21/R tropp grupperade. För att få en uppfattning om hur stort dioramat behöver vara så klipper jag ut alla komponenter i kartong och provar olika placeringar på köksbordet. Efter lite omflyttningar så har jag kommit fram till att jag behöver göra en ram på ca 90 x 110 cm. 95 cm är max bredd för att få plats i bilen. Min plan är att bygga en kulle med omgivande grusväg och ängar. Eventuellt ett litet grus/sand-tag där ett elverk och en lastbil kan stå i lite skydd.