Undplut färdigt diorama


Närmast stabsvagn och bakom labvagn med serviceskåp.


Skogsvägen som löper parallellt med stora landsvägen.


Ett av två förläggningstält som hörde till plutonen och en av tre Scania 111.


Elverk och stabsvagn.


Tillfälligt stopp för persontransporter pga taxande SF37.


Syrgastub på väg till UOM för påfyllning. Sambandsbil i bakgrunden.


Översikt. Norr är till vänster.


Undpluton vagnar och serviceskåp.


Två SF37.


Pugg och rulltankar.


Översikt undpluton med elverk.


SH37.


Sambandsbil.


Scania 111 och förläggningstält.


Transport  från bastropp.


Splitterskydd 6.


Vägkorsning och flygtjänstbarack.