Pansarbandvagn PBV302, Maestro Models

Den här resinmodellen är i skala 1/76 och om man jämför med PBV301 modellen i 1/72 så tycker jag den ser lite mindre ut. Vill man ha en samling med småskaliga svenska pansarmodeller så får man acceptera skillnaden.

Det var en del mikrobubblor i sidorna på modellen och på undersidan där jag borrat upp lättningshål så var det  mycket småbubblor. Vid främre delen av bandaggregatet så krävdes det en del justeringar och påföljande spackling för att få ett acceptabelt utseende.