Robotkärra och Laddbandvagn

Montering av robotkärror eller pallet som de heter på engelska


Bild 48. Mest pga vägtrafikbestämmelser varierar detaljer från olika nationer lite.

Jag har jobbat en del med resin nu och lärt mig hur mycket det kan skilja i utfyllnad av form och luftbubblor. Det är betydligt mer arbete med att rensa resindelar från gjutskägg jämfört med injektionsgjuten styren.


Bild 49. Ifyllnad med spackel och tunn styren i hjulhus för att fixa dålig utfyllnad.

Montering av resindetaljer skiljer sig inte så mycket från styrenplast förutom att man måste använda lim av typ cyanoakrylat, kallas ofta bara superlim eller snabblim. Jag använder oftast Biltemas lättflytande Superlim som finns på små 0,5 g tuber. När man öppnat tuben så drar limmet åt sig fukt och blir mer tjockflytande. Efter max 2 veckor är det dags att kasta tuben.


Bild 50. Här syns min påbörjade detaljering med stänkskydd.

Även försvaret måste uppfylla vägtrafikförordningen, åtminstone i fredstid, och jag detaljerar med alla de reflexer och regnummer skyltar som syns på bilder av förebilden.


Bild 51. Alla fyra robotkärrorna klara med reflexer, regnr,målade kablar, mm.

Stödbenen till kärran har jag justerat enligt transportläge eller nedfällt för lastning eller lossning. Robotarna förvarades enligt uppgift i skyddande tuber när de hämtades ur rb-förråden. När de lastades på robotkärran så skyddades med ett kapell vid transport.


Bild 52. Laddbandvagnen har nyss hämtat ett knippe om 3 robotar från kärran till höger.

 

Montering av Laddbandvagn eller Loader Hawk-System


Bild 53. Amerikansk beteckning M501 Loader. Foto på Laddbandvagnen är taget i Arsenalens förråd.

På de bilder av Laddbandvagn jag hittat på nätet så verkar det ha skett en utveckling med flera revisioner. På bild 53 är den svenska versionen och jag är ganska säker på att den motsvarar den som användes 1971. Det finns numera en Laddbandvagn utanför Arboga Robotmuseum  bredvid Rb68.


Bild 54. Alla delar till Laddbandvagn rensade från gjutskägg.

Laddbandvagnen har flera smala och tunna delar som blir mycket sköra i resin. Jag har därför gjort lite förstärkningar genom att limma 0,3 mm pianotråd på undersidan. Modellen föreställer troligen en äldre version och därför stämmer inte fästet för armarna med min förebild.


Bild 55. Montering av Laddbandvagn påbörjad.

Laddbandvagnen transporterades på flaket till Lastterrängbil 939 och enligt bilder på nätet så körde man helt enkelt bara upp och ner från flaket mha två balkar. Något jag tänker utnyttja för att skapa lite händelser i dioramat. Kan vara svårt att hitta en lämplig sittande figur som går att trycka ner i vagnen.


Bild 56. Laddbandvagn utan robotar.

Tyvärr har jag inga bilder där alla detaljer syns vid laddning av en lavett med ett knippe om tre robotar. I mitt diorama kommer Laddbandvagnen vara på väg fram till den lavett som ska laddas.