Robot 67

Robot 67 (Rb67) Hawk diorama
(Denna beskrivning är överförd från min tidigare byggblogg på 123minsida.se som numera är avvecklad.)


Bild 1. Amerikansk testskott med Hawk.

Jag har arbetat med  Rb67 dioramat under 2014 och första halvåret 2015. Förebilden till detta diorama är ett komplett Rb67 kompani grupperat straxt väster om Ravlunda skjutfält. Det museum som hade lite information och viss materiel från Rb67-systemet var Ystads MilitärHistoriska Museum. Lv-delarna från detta museum är sen några år överflyttade till Statens luftvärnssamling och magasinerade.

  
Bild 2. Infotavla Ystads Militärhist Museum. Bild 3. Rb 67 på Ystads Militärhist Museum. (Från den tid då museet härbärgerade dessa delar.)

Arboga Robotmuseum har utanför museets entré en laddbandvagn med tre st Robot 77 upphängda. Robot 77 är exteriört mycket lik Rb67.

Robot 67 i Sverige och min förebild till dioramat
Robot 67 Hawk (Rb67) förbandens huvuduppgift var skydd av armé och då främst pansarförband i Skåne. Leverans av första bataljonen skedde 1963 och organisationen fastställdes 1967. Fyra Rb67 kompanier ingick i en bataljon. En kraftigt moderniserad version av systemet finns kvar i svenska försvaret än idag (2015).

Jag fick göra ett studiebesök på ett grupperat Rb67 kompani vid Ravlunda nära Maglehem i Österlen 1971. Detta är min enda närkontakt med Rb67-systemet.
Jag har på senare år besökt platsen och också via Lv 4 Kamratförening och Ystad Militärmuseum fått hjälp med underlag och information om Rb67 på det tidiga 70-talet. Ett stort tack till Sven Nordbeck som försett mig med utmärkt underlag i form av beskrivningar och skisser. Besök på Krigsarkivet och Armémuseum har också bidragit till underlag.

 


Bild 4. Översikt av dioramat som nu finns på Arboga Robotmuseum.