Färdiga PJ-21/R dioramat

Fn finns ingen tidplan på när dioramat ska bli färdigt utan jag tar och ”betar av” de olika komponenterna efter lust och energi. Säkert med avbrott för lite mindre byggen.