Färdiga dioramat


Helikoptervy från norr.


Helikoptervy från väster.


Södra delen av dioramat med FV-barack och badplats i sjön Ommen.


Bord och bänkar i matsalstältet som här är bortlyft. Koktraktorkärra 111 i bakgrunden.


Matsalstält på plats.


Koktraktorkärra 111 och Scania Ltgb 941. Det framgår inte vad de lastar av.


FV barack med badplatsens ”parkering” i förgrunden.

 
Länkmasten placerades en bit bort (250-450 m) från radarkulle och robotar. I nederkanten på vänstra bilden syns en rådjursfamilj.

 
RL-23 var andra generationens länk till Rb68 systemet som överförde både tal och data.


Eleverad robot. Elevationen var fast 34 grader. Notera den blå klockan som ringde innan lavetten började rotera.

 
Parkerad Hkp 3 (J95) med förebilden till höger.


Belysningsradar förkortad Brr. TIR Target Illumination Radar på engelska. Sändarantenn, mottagarantenn, flygreferensantenn, störmottagarantenn och konstlast. På tre av hörnorna satt det markreferensantenner. Ser ut som små horn.


Robotgruppcentral, Rbgc eller LCP Launch Control Post på engelska. Kablar till Brr och de fyra lavetterna.


Scanialastbil med omformare och AC-enhet på flaket kopplade till Rbgc.

 
Elverk av FV standardmodell med rulltank och kraftfördelningsenhet (KFE) för hopkoppling av elverken. Träställningen över avgasröret var för att skydda Barracudanätet från hettan.

 
Vaktgruppen med ”förebilden” till höger. Något som inte fanns med i krigsorganisationen utan bara på övningar då inte ett helt kompani deltog.

 

 
Till vänster den enda bild jag känner till på expeditionskärran. Till höger hur det kunde se ut inne i verkstadsvagnen på övningar.

 
Robotlyft från robotstället på lastbilen till lavetten. Roboten svängdes 180 grader och sattes fast med två bultar i botten. Dessa bultar hade en brottanvisning och när startraketernas skjuvkraft översteg ett visst värde gick de av och roboten lämnade lavetten.

 
Uppställning före ingång till grupperingsplatsen var jag tvungen att trycka in på själva grupperingsplatsen. En parallell skogsväg intill landsvägen ger dock en bra bild av hur det kunde se ut.

 
Det ingick 2 st MC (Husqvarna 256) i varje robotkompani vilka utnyttjades för att kunna omgruppera under radiotystnad.

 
Alla komponenter i kompaniet maskerades med Barracudanät som bars upp av mjuka stammar för att skapa runda former.

 
I mitt diorama har jag velat visa hur nära det civila livet kunde pågå under övningar. Det hände ibland att man fick en del kontakt med djurlivet i skogen.

 
Simulatormast för Brr (lastades på taket på Rbgc) och till höger Televerket som är ute för att åtgärda fel i stolplinjen längs med landsvägen.