Höghöjds och Låghöjdsradar

Montering av PS51/R höghöjdsradar


Bild 65. Förebild till PS51/R.Troligen en dansk version.

Speciellt antenndelarna var tidsödande att rensa från gjutskägg. På bild 66 syns även den etsdel som ingår i antennkonstruktionen.


Bild 66. Alla delar till PS51/R rensade från gjutskägg.


Bild 67. PS51/R monterad.


Bild 68. PS52/R klar för vädring.

 

Montering av låghöjdsradar PS52/R


Bild 69. Förebild till PS52/R låghöjdsrr.

Resingjutningen till PS52/R var inte alls bra kring stänkskärmarna och jag fick laga med styrenbitar och spackel i omgångar. Det är ganska tidsödande att rensa alla delarna från gjutskägg och speciellt de små stödbenen. Plattan på stödbenen har jag brutit av på alla modellerna. De små handtagen på antennen fanns med som gjutning i satsen men dessa är ofta bara halva. Det är mycket enklare att göra handtag med tråd.


Bild 70. Alla delar till modellen för PS52/R.

Förutom handtagen så var det mycket dålig fyllning av gjutformen vid dragöglan och jag gjorde ny dragögla med två varv 0,3 mm koppartråd. På bild 71 syns hur jag limmat på bitar av styren för att täcka hål och brist på fyllning i gjutformen.


Bild 71. Lagning av resingjutningen på blivande PS52/R.


Bild 72. Låghöjdradar PS52/R.


Bild 73. PE55/R, PS51/R och PS52/R.


Bild 74. Alla radarkomponenter i ett Rb67 kompani.