Underrättelsepluton S37


”Flygbild” av det färdiga dioramat.

För Underrättelsepluton S37 så har jag haft lite mer närkontakt än Rb 67 då jag var underrättelseofficer på Eskilstunabasen efter avveckling av Rb 68 systemet. Det hände att man grupperade en Undplut S37 vid basens Bakom vid större övningar och jag hade en del samverkan och gjorde besök. Arbetet med detta diorama pågick intensivt hela 2013 och jag ställde ut det vid IPMS Stockholm Modellexpo08 Open 2014. Detta diorama finns nu på F11 Museum.

Se länkar:
IPMS 08 Open 2014 http://www.ipmsstockholm.se/home/08-open-2014-del-8/
Modellhobby Makalösa miniatyrer  http://hjak.se/2014/04/06/makalosa-miniatyrer/

Vi du veta mer om Undplut S37 så rekommenderar jag ett besök på F11 Museum.
http://www.f11museum.se/index.html

Initiering och underlag för dioramat
Det som satte igång mitt intresse för ett Undplut 37 diorama är det fina vinterdiorama med tre S32 Lansen och en S 35E Draken som finns på F11 museum.


Undpluton med den gamla typen av lab och stabsvagnar i trä. Kallades även Cirkus Brycker.

Bilden nedan visar den utrustning jag avser att  bygga. Med tillägg av de två spaningsversionerna av Viggen. Två SF37 och en SH37.


Fordon och släp som ingick i en Undplut S37.

Lista på de komponenter jag planerar att ha med

3 st Lastbil Scania 111 (med last på flak)
2 st Släp (labvagn och stabsvagn)
1 st Elverk
1 st Kamerabuss VW  LT31
1 st Sambandsbil  Renault T35
1 st Personbil Volvo 145
1 st VW T2 buss för persontransport
2 st Förläggningstält
2 st SF37 Viggen
1 st SH37 Viggen
Utrustning på två uppställningsplats Bakom (Bragg, Pugg, 2×4 Rulltankar, mm)
Flygtjänstbarack
Fordon från bastropp VW T2 med flak och kapell

Listan med de komponenter jag tänker bygga har förändrats lite över tiden. Den husbil som finns med i listor över utrustning fanns aldrig med på övningar och ingick bara i mob-planläggning. Så den har jag tagit bort. Eftersom jag själv satt i flygtjänstbaracken och samverkade med undplutonen kan jag inte låta bli att ta med en barack. Trots att den i verkligheten ligger några 100 meter norrut. Ett besök från bastroppen med en VW T2 har jag också lagt till. Kanske kom de med några dunkar diesel till elverket.

På bilden nedan ser du de fordon som jag kommit över. Notera att jag har 6 lastbilar då jag måste bygga om de tvåaxliga lastbilarna till daghytt.


Notera den rosa glassbilen som ska bli kamerabuss.

Förebild – Grupperingsplats vid ETU Bakom område
Min förebild till Undplut S37 grupperingen kommer från Eskilstunabasen. Hette egentligen Fält 56 och kallades även Kjulabasen eller bara ETU. Satellitbilder från området där Undplutonen grupperade visar på en del nybyggnation och straxt söder går den nya järnvägen.  Det finns än idag kvar lite rester av uppställningsplatserna på vägen mellan Kjula och Ärla.

Nedan är en bild från södra ändan av ETU basen med flygplanvägen in till basens Bakom område. Uppställningsplatserna syns inte på denna bild. På västra sidan av vägen mellan Kjula och Ärla låg flygtjänstbaracken som användes som  bascentral (BAS C) innan man byggde en skyddad BasC.


Södra delen av ETU basen med Bakom området.

I Juli 2012 så gjorde jag ett besök på Bakomområdet och tog lite bilder och mått på uppställningsplattorna. Mycket av skogen runt var avverkad men plattorna var helt intakta med alla skogsvägar som gick kors och tvärs.


Uppställningsplats på västra sidan av vägen. Bakom denna platta grupperade Undplutonen.

På bilden nedan syns den kraftiga avverkningen av skog. På 80-talet gav tallskogen ett bra insynsskydd. Bakom plattorna löper skogsvägen (nu blockerad med stenblock) för alla biltransporter som gjorde att man inte behövde störa flygplanrörelserna.


Uppställningsplats på östra sidan av vägen. Bakom denna platta ligger inflygningsstråket från söder.

Numera stryker både motorväg och järnväg helt nära den fd krigsbasen. Följer man vägen söderut så kommer man till det gamla Uom. Uom fungerade som en reparationsplats för flygplanen i Bas 60 konceptet. Där fanns även två äldre fälthangarer och baracker om jag minns rätt. Uppställningsplattorna i Bakom ligger ganska tätt men trots detta måste jag komprimera  en hel del för att få plats med två uppställningsplatser.


Vägen söderut mot Ärla och Uom.