Modeller och förebild grupperingsplats

Modeller och grupperingsplatsen idag
Bilden nedan visar på gruppering av ett komplett Rb67-kompani med alla dess komponenter för att kunna avfyra robotar. Till kompaniet hör dessutom funktioner för transporter, omladdning och service av alla delarna. Som vanligt för diorama med kompletta förband måste man som modellbyggare komprimera och och minska alla avstånd rejält.


Bild 5. Ett komplett kompani kunde delas upp i två enheter som kunde verka självständigt.

Modellerna jag använder är i modelljärnvägsskalan 1:87 och kommer från det österrikiska företaget Trident. Jag köpt modellerna via tyska företaget Panzerfux. De flesta modellerna är resingjutningar med några undantag för vitmetall. Alla komponenter finns inte i modell utan det blir att scratchbygga en hel del komponenter. Bl a elverk och reservdelsvagn. En civil variant av terränglastbil Volvo 939 har nyligen kommit ut från Brekina vilket innebär en förenkling vid bygge av dessa.

Förutom Rb67-kompaniet kommer jag att ta med två Stridsvagn 103 och en Volvo Radioterränbil 9033 som ingår i en övning på Ravlunda skjutfält.


Bild 6. Hela samlingen med modeller från Trident kostar drygt 2000 kr.

Förebild grupperingsplats
Grupperingsplatsen ligger i en sluttning straxt väster om vägen mellan Åhus och Simrishamn. Öster om vägen ligger Ravlunda skjutfält. Vägen ligger långt ut i vänstra kanten på satellitbilden. Det är möjligt att se vattnet i Hanöbukten från grupperingsplatsen vilket gav bra radartäckning.


Bild 7. Till vänster om vägen i landskapet och söder Maglehem ligger grupperingsplatsen.


Bild 8. Den vackra vyn över Hanöbukten syns bra även från vägen.

Sommaren 2012 syns bara ett fält med ett staket en bit från vägen. Troligen har platsen inte använts som grupperingsplats på många år. På ena sidan av fältet som syns på bild 9 växte mest lövskog och på norra sidan granskog.


Bild 9. Vy upp mot grupperingsplatsen från vägen mellan Åhus och Simrishamn.