Figurer & detaljer

Här kommer tillverkning antennmast, kabeltrummor, målning figurer, mm presenteras.

Bemanningen av en PJ-21/R tropp kunde variera lite men normalt bestod en tropp av:

1 Radartroppchef, underofficer

1 Chefsobservatör, underbefäl

3 Elektrotekniker, stamanställd

2 Radarmekaniker, värnpliktiga

15 Radarobservatörer, värnpliktiga

6 LS-poster, värnpliktiga

1 Kock, värnpliktig

3 Bilförare/Motorskötare, värnpliktiga

Man får anta att fler än tre hade utbildning på att köra de olika fordonen (10-tal), varav flera var terränggående som kräver mer av föraren.