Förebilden

Västkustens sista skärgårdsångare som byggdes vid Eriksbergs Mekaniska Verkstad i Göteborg 1914. Gick i trafik i Bohusläns skärgård ända till 1954 då hon fick gå i Öresundstrafik till 1957 och sen åter till Bohuslän. Ligger idag i Göteborgs hamn och drivs av Sällskapet Ångbåten som räddade henne från skrotning 1963.

 
 

Förebilden har inte sett likadan ut under alla dessa år och jag har inte gjort någon efterforskning på de ändringar som gjorts och när. Jag kommer huvudsakligen att försöka efterlikna fartyget i dagsläget med de delar som byggsatsen och tillbehörssatsen innehåller. Nedre akterdäck är inglasat idag och jag bygger öppet med de komponenter som finns i byggsatsen.

 
Jag har tagit bilder på fartyget i Göteborgs hamn två gånger och vid ena tillfället fanns det folk ombord och jag fick gå ombord och titta runt lite. Nu när jag kommit en bit på vägen i bygget så inser jag vilka bilder jag skulle tagit som jag nu ser saknas.

 

Modeller av Bohuslän

Som modellbyggare är man alltid intresserad av hur andra byggt samma modell och det finns ganska många modeller av Bohuslän. När jag tittat på andra modeller så verkar det finnas enstaka helt scratchbyggda modeller och också modeller baserade på byggsats med plywoodflak som ser annorlunda ut än de jag använder. Jag har även sett beskrivning av modell som uppgett att skalan är 1:50 och inte 1:45. Det verkar finnas åtminstone en annan byggsats än den jag inhandlat?

Nedan ett urval av modeller