Lv-akan m/48 gruppering

Lv-akan m/48 gruppering Väddö skjutfält 1967

Efter flera ”avvikelser” med olika modellprojekt har jag nu (juni 2017) åter kommit igång med mitt sen länge planerade LV-pluton diorama. Jag har under två år samlat information, modeller och planerat landskapet, eller terränglådan som jag brukar säga.
Jag vill gärna ha egen anknytning till de diorama jag bygger och i detta fall så har jag varit på LVSS strand på Väddö och skjutit med  lvakan m/48. Nästan all utrustning finns tillgänglig på olika museer från Ystad i söder till Boden i norr. Det jag inte hittat förebilder på är de två olika typerna av elverk. Det framgår inte alltid av namnet att ett museum har luftvärnsmateriel så jag har sammanställt en lista där jag hittat underlag till mitt diorama. Den i särklass största samlingen finns i Skedalahed, men även Norrtälje Luftvärnsmuseum har mycket att studera. Med all luftvärnsmateriel som finns spridd i hela landet skulle man kunna skapa ett fantastiskt svenskt luftvärnsmuseum.

Jag har gjort två besök (våren 2015 och 2016) på Lv3 Museum i Norrtälje och fått hjälp med underlag. På sommaren 2017 har jag besökt Luftvärnssamlingen i Skedalahed (Lv6 Halmstad) och främst dokumenterat spaningsradarstationerna.

Tips på museer där du kan studera luftvärnsmateriel:
Luftvärnssamlingen Skedalahed (Halmstad), f.n. stängt
Aeroseum (Göteborg), http://www.aeroseum.se/
Gotlands Försvarsmuseum, http://gotlandsforsvarsmuseum.se/index.html
Norrtälje Luftvärnsmuseum, https://www.norrtaljeluftvarnsmuseum.se/
Försvarsmuseum Boden, https://sfhm.se/utstallning/forsvarsmuseum-boden/

Min plan med detta diorama är att inkludera:
4 st Lv-akan m/48
2 Cig 760 (centralinstrumentering för riktning av kanonerna)
1 PS-04 (spaningsradar som ingick på högre nivå i förbandet)
4 Elverk 50 kVA (för strömförsörjning kanoner och Cig 760)
1 Elverk 25 kVA (för strömförsörjning PS-04/R)
10  Lastbilar
1 Radioterrängbil 915
1 Verkstadskärra 2
2 Strandbodar
3 Tält och massor med övrig utrustning.

På något sätt vill jag också inkludera två måldragare från Svensk Flygtjänst, Skyraider och Gloster Meteor.

Luftvärnsskjutskolan


Bilder ur egna fotoalbumet när det begav sig på LuftVärnsSkjutSkolan på Väddö (LVSS) 1967.


Karta över skjutfältet på Väddö, som numera är ett övningsområde för Amfibieregementet, med alla de olika skogsvägarna. I mitt diorama så gör jag en komprimering och lägger en väg ca 65 cm från stranden vilket blir nästan 50 meter i min byggskala 1:72.


Bilden visar en flygvy över en bit strand på Väddö. Det är fortfarande militärt område och jag har inte kunnat  ta aktuella bilder på stranden.

Gruppering av Cig760 och 2 LV-akan m/48
På bilderna nedan syns gruppering av två LV-akan m/48 med centralinstrument Cig760 för radar-riktning av kanonerna. Två elverk 50 kVA ingick också. I mitt diorama kommer jag att ha två grupperingar med LV-akan och Cig 760 samt några komponenter som ingick i den högre kompaninivån. Bl a spaningsradar PS04. Alla komponenter är i skala 1:72.

  
Bilder ur Luftvärnsreglemente Luftvärnspluton 48 och Pjäsgrupp med 40 mm lvakan m/48.