Spaningsradar PS-141/R

Det från Storbritannien inköpta Marconi radar systemet hade beteckningen AMES-21. Vid utvärdering i Sverige kom man fram till att bl a höjdteckningen inte var tillräcklig och man utvecklade en ny antenn och då fick stationen beteckningen PS-141/R. Radarn arbetar på 10 cm bandet med en pulseffekt på 500 kW. Längsta mätområdet var 180 km.

 
T.v. antennen i transportläge och t.h. uppställd i driftläge med den roterande kabinen med antennen fäst på taket. Stationen kunde rotera både med- och mot-urs ända upp till 15 varv/min. Som syns på bilden t.v. så var inte renoveringen helt klar av bl a hytt.

 
Som framgår av bilden t. h. så var det den bästa arbetsmiljö för tekniker som skulle serva och trimma in elektroniken med sändarens magnetron. Mycket trångt och lågt i tak i kabinen.

 
Den nyutvecklade antennen som var 2 x 8 m blev så lång att man behövde lägga den bredvid hytten. Då gjorde man helt enkelt så att flyttade hytten till vänster. Hela ekipaget vägde över 11 ton.

 
I min modifiering av lastbilen så kopierade jag hur man gjort med förebilden och sågade loss hytten. Instrumentbrädan krävde lite modifiering för att passa mot modellens motorhuv. Ramkonstruktionen för kabin/antenn-vridbordet har fyra hydrauliska ben för att kunna nivellera vridbordet på ojämn mark. Ramkonstruktionen är lika för PS-141/R och PH-13/R.