JU-87 Stuka diorama

Jag har en plan att göra ett diorama med 3 st Stuka på en flygbas. Många komponenter är färdiga men jag vet inte riktigt var jag ska förvara dioramat så jag har avvaktat med själva basen.