LV-pluton m/48 LVSS 1967

Förebild och bakgrund

Jag vill gärna ha egen anknytning till de diorama jag bygger och i detta fall så har jag varit på LVSS strand på Väddö och skjutit med  lvakan m/48. Nästan all utrustning finns tillgänglig på olika museer från Ystad i söder till Boden i norr. Det jag inte hittat förebilder på i skala 1:1 är de två olika typerna av elverk. Det framgår inte alltid av namnet att ett museum har luftvärnsmateriel så jag har sammanställt en lista där jag hittat underlag till mitt diorama. Den i särklass största samlingen finns i Skedalahed, men även Norrtälje Luftvärnsmuseum har mycket att studera. Med all luftvärnsmateriel som finns spridd i hela landet skulle man kunna skapa ett fantastiskt svenskt luftvärnsmuseum.

Tips på museer där du kan studera luftvärnsmateriel:
Ystads Militärhistoriska Museum, http://ymhm.se/
Luftvärnssamlingen Skedalahed (Halmstad), http://glvmuseet.se/skedalahed.html
Aeroseum (Göteborg), http://www.aeroseum.se/
Gotlands Försvarsmuseum, http://gotlandsforsvarsmuseum.se/index.html
Norrtälje Luftvärnsmuseum, http://www.lv3.se/mus/
Försvarsmuseum Boden, http://www2.boden.se/bodens-kommun/kultur_forsvarsmuseumboden

De terränglastbilar som var aktuella 1967 var Ltgbg 934 (Volvo TL 31) och denna finns inte i någon modell. Men, jag misstänker att dessa inte fanns i tillräckligt antal för alla krigsförband utan man fick hålla till godo med både inmönstrade bilar och  lite äldre mix av de surplusköp av GMC m/46 (Ltgb 936) som gjordes efter kriget. Mer om detta i avsnittet med lastterrängbilar.

Jag har lagt upp en grundstruktur på byggbloggen med bilder på förebilderna och bygger på med beskrivning av modellbygget vartefter.